RSS
Language:

Interaktive Rum

(7 uger, Q3, 1. år af Kandidat i it produktdesign, 2012)

Som af navnet fremgår, handlede dette kursus om at gøre rum interaktive. Kurset blev planlagt således at vi skulle lave et interaktivt rum til en udstilling på Steno Museet i Aarhus.

Vi valgte at tage udgangspunkt i Steno Museets nuværende udstilling omkring radioaktivitet der består af en Atombombe-attrap, et tågekammer og flere små eksperimenter der demonstrerer hvad radioaktivitet er.  Disse eksperimenter er fine til at få en videnskabelig forståelse af radioaktivitet, men radioaktivitet og specielt brugen af den til krigsførelse, som har haft stor indflydelse på vores verden, giver de ringe indblik i. For mennesker der har levet igennem den kolde krig er det måske slet ikke nødvendigt at tænke dette ind over en udstilling fordi det er let at relatere radioaktivitet til dette, men for unge der ikke har oplevet den kolde krig, er situationen en anden.

Vi valgte derfor at se på hvordan man kunne gøre arbejdet med, og konsekvenserne af, radioaktivitet lettere at leve sig ind i.

Efter at have undersøgt museet, kom vi frem til et koncept:
Man skulle som museumsbesøgende have muligheden for at lege atomfysiker og afprøve effekten af at to klumper uran føres imod hinanden. Når dette gøres kan man høre en geigertæller give mere og mere udslag. Desværre for den museumsbesøgende udgør de to klumper uran tilsammen en kritisk masse, hvilket betyder at hvis man fører delene helt sammen, så startes en kædereaktion og man udsættes for store mængder stråling.

Da vi ikke kunne tillade os at udsætte de besøgende for farer, blev opstillingen som følger:

  • Et rum er opsat med tynde hvide vægge lavet af papir. På disse vægge er der placeret informationer, diagrammer og tegninger der viser fx antallet og placeringen af atomkraftværk i hele verdenen.
  • To sølvfarvede ler-halv-kugler udgør uranen og er placeret på et arbejdsbord.
  • Når brugeren bevæger halvkuglerne mod hinanden genereres og afspilles lyden af en geigertæller.
  • 1250 W spot gemt foran den besøgende tændes når uranen føres sammen.
  • 2 stk. store subwoofere  afspiller samtidigt det dybe register af en eksplosion og får det hele til at ryste.
  • Et webcam og en projekter viser en silhuet af brugeren på væggen bagerst i rummet.
  • Lige bagefter slukkes lyset i hele rummet og en 450W UV projekter tændes.
  • Da der er tegnet med UV maling oven på diagrammer og kort i rummet, vises nye oplysninger når UV-lyset tændes. Oplysninger er fx hvilket atomkraftværk der har haft udslip.

Følgende video viser en gennemprøvning af projektet.

Billeder fra Projektet: