RSS
Language:

MuMiT (IT PDP)

(7 uger, Q4, 1. år af IT, 2009)
Denne side omhandler et projekt lavet i kurset IT PDP.

Kort om projektet

MuMiT står for Multiple Users Multiple Interactions Table, og er et digitalt multitouch fodboldbord. MuMiT blev udviklet i IT PDP projektet, som er et større 7 ugers projekt på 1. år af IT uddannelsen. Temaet for IT PDP 2009 var “Sociale Interaktive Teknologier i Nattelivet”, og vores domæne var derfor begrænset til byen, hvori vi valgte at fokusere på caféer. Vi startede projektet med brainstorming og dataindsamling vha. spørgeskemaer, observationer samt cultural probes. Dernæst en stor koncept- og prototypeudviklingsproces, som blev afsluttet af en brugertest og en fremvisning. Til fremvisningen blev der lavet en plakat til at forklare konceptet.
Derudover lavede vi også en rapport om projektet som kan læses her.

Mumit planche

Beskrivelse af MuMiT

Formålet med mumit er, at fremme socialiteten på caféen og give en anledning for at fremmede mennesker kan mødes og have en fælles aktivitet samt et fælles formål.

Mumit features

Mumit er et café-/barbord hvorpå man kan spille bordfodbold i stående stilling, med en integreret multitouchskærm. Bordet er designet til at skulle sættes sammen med flere mumit borde. Ved at sætte flere borde sammen startes en session med tre faser; login, minigame og et boldspil. Banen for boldspillet bliver udvidet til alle borde, hvilket betyder at bolden i spillet kan gå fra det ene bord til det andet. Der laves to konkurrende hold, et på hver sin side af bordene. For at øge socialiteten har vi taget flere tiltag i hele spilforløbet. Det vigtigste tiltag er at folk bliver matchet tilfældigt med modstandere og får vist billeder af modstanderen så vi opfordrer folk til at kigge på hinanden.

Prototypen

Prototype bordenes fysiske dele blev produceret af os, og multitouch skærmen blev ligeledes samlet af os. Størstedelen af softwaren skrev vi også selv fra bunden. På feature listen ses de vigtigste ting vi implementerede for at MuMiT prototypen kunne vise konceptet.

Den fysiske implementation

Selve den fysiske implementation blev udformet af træ, og var blot en simpel kasseform til at indeholde de nødvendige elektroniske komponenter, såsom computer, projektor, plexiglas, webcam og infrarøde dioder. Touchskærmen fungerer ved at der er monteret infrarøde dioder rundt i hele bordets kant, som så belyser hele plexiglaspladen. Når en bruger placerer fingeren på pladen brydes det infrarøde lys’ spejling på plexiglasoverfladen og lyset bliver derfor kastet ned imod webcam’et, som vha. et infrarødt filter opfanger lyset. Billedet fra webcam’et analyseres så via et Java program vi selv skrev til formålet, og berøringer med pladen kan dermed bruges som input til spillet. Genstande kan ligeledes bruges som input, som det kan ses på det venstre billede herunder.

På det højre billede ses den endelige prototype i aktion i vores afsluttende brugertest.

Cultural Probes

Cultural Probes

I kurset blev vi introduceret for en ny empiriindsamlingsteknik; cultural probes. Cultural probes handler om at give en genstand til nogle slutbrugere hvorigennem de kan udtrykke sig kreativt omkring relevante tanker/følelser/oplevelser ift. produktet eller konteksten man udvikler (til). I vores projekt lavede vi cultural probes, som blev uddelt på caféer, hvor brugerne kan tegne deres drømmecafé indretning i forhold til det sociale liv og det inkluderede også et spørgeskema som var udformet som en “personligheds-/cafétypetest” for at gøre spørgeskemaet interessant at udfylde (hvilket iøvrigt virkede godt da disse slags test var meget populære på især Facebook på tidspunktet).

Projektets afslutning

Som afslutning på projektet blev bordet fremvist til en åben fremvisning af IT PDP projekter, og dertil blev plakaten i toppen fremstillet til at forklare konceptet bag MuMiT. Herunder ses et billede fra vores flotte stand!

Ønsker du at vide mere om MuMiT kan du hente rapporten fra projektet her.