RSS
Language:

WasteAware

WasteAware ikonet

NYT: WasteAware featured i nyhedsavisen Insight fra Katrinebjerg.

(7 uger, Q4, 1. år af IT Kandidat, 2012)
Denne side omhandler projektet WasteAware der startede i kurset “Innovationsprojekt” i foråret 2012.

Emnet for projektet var defineret som “Zero food waste” og underemnet, som WasteAware blev udarbejdet under, hed “storkøkkener”. Første halvdel af Innovationsprojekt var et tværfagligt arbejde med designstuderende på Arkitektskolen Aarhus, hvor vi sammen undersøgte konteksten og udviklingen indenfor madspild som i den seneste tid er kommet mere i mediernes søgelys. Sidste halvdel af Innovationsprojekt var et udviklingsforløb hvor vi gik i dybden med det projekt der endte ud med at blive til WasteAware.

Teamet bag og projektet
Teamet bag WasteAware inkluderede de to designstuderende Victoria Hovland, Marit Engrob og de fem IT-studerende Peter Møller, Nils Kähler, Jonas Grann, Tobias Alrøe og Jesper L Rasmussen.
Vi har interviewet to kokke fra Skejby Sygehus’ Personalekantine, der drives af Compass Group, en kok og en køkkenmedarbejder fra AAAs kantine, den køkkenansvarlige fra Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus, den køkkenansvarlige for psykologisk kantine, køkkenchefen og flere ansatte i kantinen ved Vestas R&D i Aarhus. Derudover har vi af flere omgange snakket med Johanne Birn fra AgroTech og deltaget i en konference omkring madspild med talere, bl.a.; Miljøministeriet og Birgitte Escherich fra Kostkompagniet. Her har vi også deltaget i workshops med køkkenmedarbejdere og -chefer fra bl.a. LMO, og flere andre afdelinger af Vestas.
Produktet har pt. været afprøvet og evalueret i to prototyper af Vestas’ Kantine, som har været projektets fokusgruppe.

Hvad er problemet?
Madspild er et problem, der findes i hele madindustrien og som i øjeblikket modtager mere og mere fokus fra medierne. Mad, som bliver smidt ud, er i realiteten penge direkte i skraldespanden. Der kan derfor være en økonomisk gevinst for virksomheder ved at reducere madspildet og spare på råvarene.
En undersøgelse fra bl.a. Unilever Food Solutions er kommet frem til at fødevarespildet i en typisk restaurant i Vesten er på 0,48 kg pr middag, der serveres.
DJF og FOI er kommet frem til at det årlige madspild for danske storkøkkener er mere end 308 mio. kr. – og det er uden at indregne spildet af grøntsager og frugt.
Mange virksomheder ønsker i dag at have en grøn profil hvortil CSR mål opstilles. Disse mål kan være svære at dokumentere, hvis man ikke registrerer alt madspild, hvilket ofte kan blive en kompliceret process.

Hvad er vores produkt?
WasteAware er et stativ til de blå grisespande, der bruges i storkøkkener til madaffald. Stativet indeholder en vægt, der registrerer madaffald, og en trykfølsom skærm, der gør det muligt hurtigt at angive hvilken type mad der smides ud. Statistik fra WasteAware stativerne samles trådløst på en hjemmeside således at resultater kan overvåges og sammenlignes over tid.

Hvordan vores produkt løser problemet
Ved at registrere madspild får storkøkkenet et værktøj til at sætte fokus på de steder, hvor det største madspild findes. WasteAware giver på en let måde de faktiske tal for madspild i køkkenet, hvilket gør det lettere for personalet at identificere problemer og overvåge effekten af nye tiltag.
Statistik fra hjemmesiden kan bruges på ugemøder til at sætte fokus på madspild og identificere problematiske områder. Data kan ligeledes bruges af ledelsen til at dokumentere at virksomheden opfylder deres CSR mål.
Interfacet på WasteAware er lavet sådan at kun ét tryk er nødvendigt for at registrere hver gang der skiftes affaldskategori, og det har derfor mindst muligt negativ indvirkning på arbejdsgangen i køkkenet. WasteAware er desuden udstyret med hjul hvilket gør det lettere at flytte rundt på de blå grisespande, der ellers ofte bliver slæbt med håndkraft over gulvet.

Evaluering af prototype hos Vestas R&D i Aarhus:

Første prototype (af træ):

Udviklingen i implementationen af interfacedesignet:

Skitser af den fysiske udformning:

Blandede billeder af elektronik, værkstedsarbejde og tekniske tegninger: